DEPARTURE FROM TILOS
MONDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
03:55 BLUE STAR FERRIES CHIOS RHODOS KASTELLORIZO
15:30 SEBECO 2 CHALKI SKALA KAMIROU (RHODES) +BUS RODOS city 6.50eyro
15:45 F/B STAVROS NISIROS KOS KALIMNOS
18:30 BLUE STAR FERRIES CHIOS NISIROS KOS KALYMNOS ASTIPALIA PIRAEUS
TUESDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
10:00 DODEKANISOS CATAMARAN - 08/04/2021--23/09/2021 NISIROS KOS ASTIPALIA
10:15 F/B STAVROS CHALKI SIMI RODOS
17:15 DODEKANISOS CATAMARAN - 08/04/2021--23/09/2021 CHALKI RHODOS
WEDNESDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
07:00 JOY STAR SKALA KAMIROU (RHODES)
16:00 JOY STAR SKALA KAMIROU (RHODES)
THURSDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
10:00 DODEKANISOS CATAMARAN - 08/04/2021--23/09/2021 NISIROS KOS KALIMNOS. ASTIPALIA
17:00 F/B STAVROS NISIROS KOS KALIMNOS
17:15 DODEKANISOS CATAMARAN - 08/04/2021--23/09/2021 CHALKI RODOS
FRIDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
04:50 BLUE STAR FERRIES CHIOS SIMI RODOS
11:45 F/B STAVROS CHALKI SIMI RODOS
15:30 SEBECO 2 CHALKI SKALA KAMIROU (RHODES)+BUS RODOS city 6.50eyro
19:00 BLUE STAR FERRIES CHIOS NISIROS KOS KALIMNOS LIPSI PATMOS FOURNI AG.KIRIKOS PIRAEUS
SATURDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
16:00 JOY STAR SKALA KAMIROU (RHODES)
SUNDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
07:00 JOY STAR SKALA KAMIROU (RHODES)
15:30 SEBECO 2 CHALKI SKALA KAMIROU (RHODES)
.. +BUS RODOS city 6.50eyro
16:00 JOY STAR SKALA KAMIROU (RHODES)RHODES TO TILOS
MONDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
10:00 F/B STAVROS SIMI CHALKI TILOS NISIROS KOS
11:45 SEBECO 2 ( KAMIROS SKALA) CHALKI TILOS
16:00 BLUE STAR CHIOS TILOS NISIROS KOS KALYMNOS ASTIPALEA PIRAEUS
TUESDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
08:00 DODEKANISOS CATAMARAN
01/03/2021-30/09/2021
CALKI TILOS NISIROS KOS ASTIPALIA
WEDNESDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
09:00 JOY STAR ( KAMIROS SKALA) TILOS
18:00 JOY STAR ( KAMIROS SKALA) TILOS
THURSDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
08:00 DODEKANISOS CATAMARAN
08.04.20-2021--23.09.2021
CHALKI TILOS NISIROS KOS ASTIPALIA
11:30 F/B STAVROS SIMI CHALKI TILOS NISIROS KOS
FRIDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
11:45 SEBECO 2 ( KAMIROS SKALA) CHALKI TILOS
16:00 BLUE STAR FERRIES CHIOS SIMI TILOS NISIROS KOS KALIMNOS LIPSI PATMOS FOURNI AG.KIRIKOS PIRAEUS
SATURDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
18:00 JOY STAR ( KAMIROS SKALA) TILOS
SUNDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
09:00 JOY STAR ( KAMIROS SKALA) TILOS
11:45 SEBECO 2 ( KAMIROS SKALA) CHALKI TILOS
18:00 JOY STAR ( KAMIROS SKALA) TILOSKOS TO TILOS
MONDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
01:00 BLUE STAR FERRIES CHIOS NISIROS TILOS RODOS
TUESDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
07:00 F/B STAVROS KOS NISIROS TILOS XALKI SIMI RODOS
15:35 DODEKANISOS CATAMARAN
01/03/2021-30/09/2021
NISIRO TILO CHALKI RODOS
THURSDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
15:35 DODEKANISOS CATAMARAN
08/04/2021--23/09/2021
NISIRO TILO CHALKI RODOS
FRIDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
02:25 BLUE STAR FERRIES CHIOS NISIROS TILOS SIMI RODOS KASTELLORIZO
08:00 F/B STAVROS KOS NISIROS TILOS XALKI SIMI RODOSPIRAEUS TO TILOS
THURSDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
14:00 BLUE STAR FERRIES CHIOS AG.KIRIKOS FOURNI PATMOS LIPSI KALIMNOS KOS NISIROS TILOS SIMI RODOS
SUNDAY

TIME BOAT / FERRY PORT
13:00 BLUE STAR FERRIES CHIOS ASTIPALIA KALIMNOS KOS NISIROS TILOS RODOS

Book your tickets NOW!